Thứ 4, ngày 29/03/2017
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Vai trò của Test Pap trong chẩn đoán và sàng lọc ung thư cổ tử cung 28/03/2017 15:21:35
Đánh giá nhiễm trùng ở trẻ em 20/03/2017 13:40:43
Đánh giá xếp loại tháng 2/2017 20/03/2017 10:06:55
Đề án tuyển sinh năm 2017 18/03/2017 16:42:49
Thông báo về việc lựa chọn sách ngoại ngữ 10/03/2017 08:00:50
Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Chu Hồng Thắng 10/03/2017 07:58:57
Thông báo về việc đấu giá tài sản 03/03/2017 13:49:18
Thông báo về việc triển khai nghị quyết các cấp ủy Đảng 03/03/2017 10:24:52
Lấy Chứng chỉ môn học GDQP và AN của sinh viên 03/03/2017 08:00:40
Thông báo về việc quyết toán thuế năm 2016 02/03/2017 15:58:57
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sí ở nước ngoài theo hiệp định năm 2017 23/02/2017 11:38:47
Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên 23/02/2017 11:38:31
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của trường Đại học Y - Dược 17/02/2017 16:03:54
Thông báo về việc Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017” 16/02/2017 13:44:56
Đánh giá xếp loại tháng 1/2017 16/02/2017 09:20:44