Thứ 4, ngày 26/07/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức 2017

15/06/2017 16:49:35 - Lượt xem: 816

Thông báo tuyển dụng Lao động hợp đồng 2017

15/06/2017 16:27:08 - Lượt xem: 651

Thông báo tuyển dụng năm 2017

31/05/2017 14:26:50 - Lượt xem: 1185

Thông báo tuyển dụng 2016

23/11/2016 13:38:39 - Lượt xem: 2019

Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016

04/08/2016 13:36:50 - Lượt xem: 7175

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016 như sau:

Chi tiết