Thứ 4, ngày 25/04/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Tin nội bộ

Hướng dẫn kích hoạt office 365

01/10/2017 11:53:16 - Lượt xem: 1345

Hướng dẫn

Chi tiết

Thông báo triệu tập thành phần tham dự buổi thông báo Kết luận nội dung tố cáo

26/09/2017 22:30:59 - Lượt xem: 1326

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH WEB CÁC ĐƠN VỊ

13/09/2017 22:42:17 - Lượt xem: 828

HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN Y- DƯỢC KHAI THÁC HỆ THỐNG CNTT và THƯ VIỆN CỦA NHÀ TRƯỜNG

07/09/2017 02:10:27 - Lượt xem: 1508

Quyết định ban hành Quy chế Hội đồng Trường

01/09/2017 09:24:26 - Lượt xem: 1770

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp

05/07/2017 13:35:35 - Lượt xem: 3052

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

03/05/2017 14:16:10 - Lượt xem: 5099

Thể lệ gửi tin bài đến Ban biên tập để đăng website

23/03/2017 08:22:05 - Lượt xem: 4507

Ban biên tập website Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên Hướng dẫn thể lệ gửi tin bài đến Ban biên tập để đăng website

Chi tiết

Quy chế hoạt động Ban biên tập

23/03/2017 07:55:44 - Lượt xem: 4434

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2017-2019

05/12/2016 07:51:39 - Lượt xem: 1525

Nhật ký nâng cấp Website 10/8/2016

10/08/2016 17:27:43 - Lượt xem: 2299

Tại trang chủ: mục "thông báo" hiện nhiều nơi với nội dung khác nhau --> cần hợp nhất có cả ở chân trang; cần có thêm tin tức ở chân trang Tin tức - Sự kiện và tin hoạt động cũng như vậy

Chi tiết