Thứ 2, ngày 26/06/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

THÔNG BÁO: Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình “Trao đổi sinh viên năm 2017” tại Trường Đại học Naresuan, Vương quốc Thái Lan

23/05/2017 15:45:58 - Lượt xem: 485

Sơ kết, đánh giá và góp ý vào bản Dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, hợp đồng lao động

23/05/2017 07:45:44 - Lượt xem: 2938

Thông báo Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình “Yonsei Global Health Leadership Course 2017”

11/05/2017 08:05:12 - Lượt xem: 649

Đánh giá xếp loại viên chức tháng 3/2017

17/04/2017 12:29:22 - Lượt xem: 659

Góp ý cho Dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Thái Nguyên”

17/04/2017 08:19:24 - Lượt xem: 3352

Thông báo tuyển dụng

05/04/2017 10:18:18 - Lượt xem: 3581

Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ hành chính

05/04/2017 09:56:04 - Lượt xem: 1513

Thông báo về việc đấu giá tài sản

03/03/2017 13:49:18 - Lượt xem: 3127

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của trường Đại học Y - Dược

17/02/2017 16:03:54 - Lượt xem: 3986

Thông báo về việc Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”

16/02/2017 13:44:56 - Lượt xem: 1264

Căn cứ công văn số 567 –KH/TWĐTN-TNTH của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Y Dược năm học 2016 – 2017, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược ban hành Kế hoạch triển khai và tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo về học bổng Australia

15/02/2017 10:44:48 - Lượt xem: 3522

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

03/02/2017 18:45:03 - Lượt xem: 2010

Quyết định về tổ chức khảo sát nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại Học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

13/01/2017 07:41:41 - Lượt xem: 1843

Kế hoạch tổ chức chương trình “I’m a Tumper – Tôi là sinh viên Y Dược”

06/01/2017 13:31:47 - Lượt xem: 871

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017)

06/01/2017 13:30:11 - Lượt xem: 632

Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên"; .....

Chi tiết