Thứ 7, ngày 29/04/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu khoa học

Hội nghị Khoa học toàn quốc 2017 của Tổng hội Y học Việt Nam

26/04/2017 07:46:12 - Lượt xem: 400

Thông báo Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2017

03/04/2017 15:47:50 - Lượt xem: 185

Lịch nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của TS Nguyễn Thị Hoa làm chủ nhiệm

24/03/2017 14:54:29 - Lượt xem: 3156

Lịch nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của ThS Lê Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm

24/03/2017 14:53:52 - Lượt xem: 3124

Lịch họp hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2014-TN04-01 do PGS.TS. Nguyễn Quý Thái làm chủ nhiệm

20/03/2017 14:32:37 - Lượt xem: 251

Chương trình xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017

28/02/2017 10:55:42 - Lượt xem: 477

Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016

11/01/2017 09:05:41 - Lượt xem: 738

Thông báo về việc Thống kê, quy đổi bài báo khoa học tính giờ giảng tháng 12 năm 2016

07/12/2016 10:04:45 - Lượt xem: 1056

Quyết định và hướng dẫn tính giờ Nghiên cứu Khoa học

05/12/2016 10:19:51 - Lượt xem: 974

Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm công trình

22/11/2016 10:09:15 - Lượt xem: 1813

Hướng dẫn thanh quyết toán cấp Trường

15/11/2016 14:23:38 - Lượt xem: 1679

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2017

11/10/2016 10:48:25 - Lượt xem: 1100

Thông báo mức kinh phí đề tài cấp Trường theo sản phẩm bài báo

11/10/2016 09:52:15 - Lượt xem: 1443

Thông báo số 1-Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ XIV & Khóa Đào tạo lần thứ I của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế

22/09/2016 07:34:54 - Lượt xem: 1817

Biểu mẫu Các cấp

12/09/2016 08:24:39 - Lượt xem: 1110