Thứ 4, ngày 21/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016

05/05/2016 07:33:32 - Lượt xem: 2002

Lịch thi tiếng Anh A2 đợt 2 năm 2016

20/04/2016 22:08:24 - Lượt xem: 850

Quyết đinh Về việc miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy

19/04/2016 08:01:17 - Lượt xem: 1172

Thông báo Về việc thực hiện chế độ giảm 70% học phí đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường

14/04/2016 21:30:28 - Lượt xem: 2073

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Chi tiết

Thông tư liên tịch 09/2016

14/04/2016 08:19:43 - Lượt xem: 1964

Thông báo Về việc cấp Trợ cấp xã hội đợt 2 - năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

08/04/2016 13:32:46 - Lượt xem: 1694

Thông báo V/v triển khai công tác bầu cử trong sinh viên

07/04/2016 10:36:38 - Lượt xem: 1619

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2015-2016

01/04/2016 15:55:57 - Lượt xem: 1980

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng anh trình độ A2, đợt 1 năm 2016

01/04/2016 10:17:23 - Lượt xem: 1747

Kính gửi: - Các lớp sinh viên K43, BSRHM K3, BSYHDP K4, ĐHDCQ K7, CNĐDCQ K9, Cao đẳng kỹ thuật XNATVSTP K5 - Các cố vấn học tập

Chi tiết