Thứ 3, ngày 26/09/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ đợt 2 năm 2016

09/05/2016 17:16:38 - Lượt xem: 1262

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2016

09/05/2016 17:15:14 - Lượt xem: 1625

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2016

09/05/2016 17:13:24 - Lượt xem: 2579

Thông báo Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học Y, Dược và Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên năm 2016

11/04/2016 19:50:34 - Lượt xem: 8131

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Chi tiết

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Nguyễn Xuân Hoà

01/04/2016 10:19:45 - Lượt xem: 1056

Thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Nha khoa ngắn hạn

30/03/2016 15:11:11 - Lượt xem: 1238

Kế hoạch đào tạo chi tiết năm học 2015-2016 (Biên niên)

23/03/2016 16:00:57 - Lượt xem: 1368

Chương trình Hội nghị khoa học dành cho học viên sau Đại học năm 2015

23/12/2015 17:09:00 - Lượt xem: 1022

Hàng năm, trường tổ chức hội nghị khoa học dành cho học viên sau Đại học được các học viên tham gia đây đủ.

Chi tiết

Quy định làm Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23/12/2015 16:53:17 - Lượt xem: 1236

Thống kê giáo trình và tài liệu tham khảo cho các mã ngành đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

23/12/2015 16:38:08 - Lượt xem: 1328

Đề cương chi tiết các học phần theo từng khoa

23/12/2015 16:37:31 - Lượt xem: 1401

Đề cương chi tiết các học phần chuyên tu Y

23/12/2015 16:36:50 - Lượt xem: 1261