Thứ 4, ngày 21/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo

Kết quả tuyển sinh Đại học hệ Liên thông năm 2016

03/08/2016 17:26:21 - Lượt xem: 12371

Quy định về xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016

28/07/2016 15:06:32 - Lượt xem: 2952

Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Thái Nguyên; Căn cứ theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chi tiết

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016

28/07/2016 08:14:50 - Lượt xem: 1750

Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên sử dụng mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 do BGD-ĐT cung cấp.

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

28/07/2016 08:13:19 - Lượt xem: 2998

Thực hiện triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành việc xây dựng đề án tuyển sinh riêng.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy

28/07/2016 08:11:26 - Lượt xem: 3906

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA) Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy: 620

Chi tiết

Lịch thi tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2016

20/07/2016 14:54:04 - Lượt xem: 1813

Quy định trách nhiệm của thí sinh tham dự kì thi trình độ A2

20/07/2016 14:52:53 - Lượt xem: 1922

Lịch thi tuyển sinh liên thông 2016

13/07/2016 09:34:30 - Lượt xem: 3228

Quyết định về việc tổ chức thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học

12/07/2016 15:53:59 - Lượt xem: 2796

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2016

07/07/2016 14:04:25 - Lượt xem: 1737

Thông báo tuyển sinh sau đại học bổ sung năm 2016

07/07/2016 10:37:35 - Lượt xem: 2981

Đề cương chi tiết học phần Sau đại học

08/06/2016 07:18:15 - Lượt xem: 3197

Danh mục luận văn Chuyên khoa II

07/06/2016 13:50:10 - Lượt xem: 2123

Danh mục tên đề tài khoa học, bác sĩ nội trú

07/06/2016 09:39:24 - Lượt xem: 2074

Giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2016

13/05/2016 17:11:06 - Lượt xem: 1518