Thứ 4, ngày 21/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo

Lấy Chứng chỉ môn học GDQP và AN của sinh viên

03/03/2017 08:00:40 - Lượt xem: 3939

Sổ tay sinh viên 2016

22/02/2017 08:18:30 - Lượt xem: 1529

Sổ tay sinh viên 2015

22/02/2017 08:17:52 - Lượt xem: 1090

Sổ tay sinh viên 2014

22/02/2017 08:17:17 - Lượt xem: 942

Thông tin luận án của NCS. Chu Hồng Thắng

13/02/2017 11:02:14 - Lượt xem: 2128

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Danh Phượng

23/12/2016 09:50:00 - Lượt xem: 3233

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

12/12/2016 13:18:32 - Lượt xem: 4090

Thông tin luận án của NCS. Trần Danh Phượng

23/11/2016 14:38:20 - Lượt xem: 3149

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2016

05/09/2016 14:16:52 - Lượt xem: 6312

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông năm 2016

30/08/2016 23:10:36 - Lượt xem: 7447

Kết quả học tập Cử tuyển 2 năm học 2015-2016

28/08/2016 05:19:44 - Lượt xem: 3782

Thời gian, hiệu lệnh thi tôt nghiệp Sau đại học năm 2016

26/08/2016 09:47:02 - Lượt xem: 2638

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2016

16/08/2016 09:11:17 - Lượt xem: 4117

Lịch sinh hoạt lớp năm học 2016-2017

11/08/2016 09:40:42 - Lượt xem: 1823

Nội dung sinh hoạt theo kế hoạch trong cuốn Sổ tay sinh viên - Sổ tay Cố vấn học tập

Chi tiết

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Y, Dược và Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông năm 2016

09/08/2016 17:27:07 - Lượt xem: 3561